Bahasa:   Bahasa Malaysia
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 26 Sept 2018
Versi 8.1.1a

Pagi 10: 09/08/2017 Lawatan Setiausaha Encik Wan Mahmad Bin Wan Badhi bersama Encik Robin Roy Anak William Bahagian Kejuruteraan berserta Staff MDMJ lawatan pemantauan tapak kebakaran untuk memberi sumbangan dari Majlis Daerah Maradong dan Julau. Lawatan tersebut juga meninjau kawasan kebakaran dan mencadangkan bagi membuat pembersihan tapak kebakaran.